Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pensum łączone 15/30 i 9/18 daje w sumie 1 etat. W zależności od tego, z którego pensum nauczyciel jest opłacany (nauczycielskiego 18, czy bibliotekarza 30)  może...

PORADA PRAWNA

25 stycznia 2012 Prawo oświatowe

Dzień dobry. Nauczyciel realizuje tzw. pensum łączone, tj.15 h biblioteki i 9 h nauczania indywidualnego. Ile w takiej sytuacji może mieć nadgodzin? Dziękuję za odpowiedź.

Pensum łączone 15/30 i 9/18 daje w sumie 1 etat. W zależności od tego, z którego pensum nauczyciel jest opłacany (nauczycielskiego 18, czy bibliotekarza 30)  może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych do 9 bądź do 15. 

 

Art. 35. 1 KN

W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 

Dyrektor decyduje o tym, z którego pensum opłacany będzie nauczyciel łączący pensum, o ile nie ustalił tego organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT