Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Eduacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunów i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i...

PORADA PRAWNA

12 maja 2013 Prawo oświatowe

Wycieczkę zagraniczna uczniów należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty. Jeśli jest organizowana wycieczka 3-dniowa w Polsce, a tylko jeden dzień dzieci mają być za granicą, to czy też dopełniać tej formalności? Dziękuję z góry za odpowiedź.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Eduacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunów i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Tak, mimo że przewidziano jeden dzień za granicą w ramach wycieczki szkolnej, należy ja zgłosić do właściwego kuratorium.

Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia do kuratorium powinna zawierać  kartę wycieczki lub imprezy (wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 8.11.2001 roku). W karcie wycieczki powinny być wpisane:

a) nazwa kraju, adres, telefon kontaktowy,

b) czas pobytu, imiona i nazwiska kierownika oraz opiekunów,

c) program pobytu,

c) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz określeniem ich wieku,

d) potwierdzenie ubezpieczeia uczestników od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (do wglądu).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT