Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie dają takich możliwości. Szkoła nie powinna zbierać pieniędzy od uczniów. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu...

PORADA PRAWNA

Czy i na jakich zasadach nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej mogą zbierać pieniądze od uczniów na dodatkowe materiały (książki) do realizacji zajęć edukacyjnych?

Przepisy prawa oświatowego nie dają takich możliwości. Szkoła nie powinna zbierać pieniędzy od uczniów. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do dotychczasowego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, o których mowa w art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, aż do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności art. 22ae.; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w szczególności § 9.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT