Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciel, który posiada: • dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja z wychowaniem fizycznym • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo – wychowawczej • dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego w Medycznym Studium Zawodowym w Raciborzu w zawodzie pielęgniarki o specjalności ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych. Nauczyciel posiada staż pracy w zawodzie – jest zatrudniona w szpitalu Rejonowym w centralnym bloku operacyjnym jako pielęgniarka operacyjna od 2001 roku do nadal. Nauczycielka odbyła staż na nauczyciela mianowanego – czy ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu? Czy posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela praktycznych przedmiotów zawodowych na kierunku technik sterylizacji medycznej w Szkole Policealnej Medycznej? Przedmioty, których uczy to: technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki, technologia sterylizacji z elementami informatyki oraz wykonywanie dekontaminacji medycznej.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu posiada m.in. osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.
Nauczycielka opisana w pytaniu posiada dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu pielęgniarki. Staż pracy również dotyczy zawodu pielęgniarki, a to wydaje się być niewystarczające, chyba że posiada np. dodatkowe kursy/szkolenia w zakresie wykonywanych w szpitalu obowiązków dot. dekontaminacji medycznej (w ramach dokształcania pielęgniarek w szpitalach).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT