Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Moim zdaniem nauczyciel, który ukończył kurs kwalifikacyjny o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nie posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego....

PORADA PRAWNA

29 listopada 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego o kierunku-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nauczyciel może być zatrudniony na stanowisku pedagoga?

Moim zdaniem nauczyciel, który ukończył kurs kwalifikacyjny o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nie posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego. Po pierwsze dlatego, że § 19. 1. i 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575) wyraźnie mówi, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 

lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na innym kierunku innym niż pedagogika i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

A w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

2) studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż pedagogika i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zatem, na stanowisko pedagoga szkolnego wymagane są od nauczyciela, który nie ma ukończonych studiów na kierunku pedagogika – studia podyplomowe a nie kurs kwalifikacyjny. Natomiast kurs kwalifikacyjny o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy min. w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiu opiekuńczym, internacie, ośrodku szkolno – wychowawczym, świetlicy szkolnej, itp. Należy jednak pamietać, że to wyłącznie dyrektor szkoły zatrudniający pedagoga (i każdego innego pracownika) dokonuje oceny jego kwalifikacji.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT