Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575) - kurs...

PORADA PRAWNA

18 listopada 2017 Kadry

W szkole specjalnej dla uczniów umiarkowanych i znacznych jest zatrudniony nauczyciel dyplomowany, który ma wykształcenie wyższe do nauczania historii i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Mam wątpliwości czy ten nauczyciel ma kwalifikacje do pracy w danym typie szkoły. Nie wiem czego miała by uczyć osoba z takimi kwalifikacjami? Czy kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki daje prawa do pracy na każdym przedmiocie i w świetlicy.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575) - kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki nadaje nauczycielowi kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 24 lutego 2017r. poz 356) – w szkole dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym nie ma przedmiotów, a są jedynie formy zajęć:

- zajęcia edukacyjne – obejmują funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, etykę/religię

- zajęcia rewalidacyjne.

Wspomniany nauczyciel ma kwalifikacje do ich prowadzenia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT